उपक्रम

PalmercarpenterA

श्री हनुमान मंदिर

आज अस्तित्वात असलेली श्री हनुमानाची मूर्ती संस्थेचे एक संस्थापक, कै. सदाशिवराव गोगटे यांचे घराच्या आवारात, वास्तूचे खोदकाम करताना सापडली होती. काही काळ वास्तुतच तिची स्थापना केली होती. पुढे, हितवर्धिनी...

Polaroid-600-Camera

उमा निळकंठ व्यायामशाळा

तरुण वर्गाला आरोग्यदृष्ट्या सुदृढ करण्यासाठी, त्यांच्यात व्यायामाची गोडी निर्माण करण्यासाठी सर्वप्रथम व्यायामशाळेची इमारत बांधणे नितांत गरजेचे होते. त्या दृष्टीने संस्थापक सभासदांनी सोसायटीला लागूनच...

DeathtoStock_SlowDown6

वीर सावरकर वाचनालय

आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना चांगल्या प्रकारचे साहित्य वाचावयास मिळावे व त्या दृष्टीने संस्थेचे वाचनालय असावे अशी सर्वांची इच्छा होती. त्यासाठी स्वतंत्र जागेची आवश्यकता होती. ब्राम्हण सोसायटीने...