क्षणचित्रे

Polaroid-600-Camera

उपक्रम १

दि. १४ मार्च २०१७  

लोकमान्य टिळकांनी लोकजागृतीसाठी सुरु केलेल्या गणेशोत्सवासाची परंपरा हितवर्धिनी सभा आजेदखील माघी गणेशोत्सव साजरा करून जपते आहे...

क्षणचित्रे पहा...
DeathtoStock_SlowDown6

उपक्रम २

दि. ५ फेब्रुवारी २०१७  

लोकमान्य टिळकांनी लोकजागृतीसाठी सुरु केलेल्या गणेशोत्सवासाची परंपरा हितवर्धिनी सभा आजेदखील माघी गणेशोत्सव साजरा करून जपते आहे...

क्षणचित्रे पहा...
oreo-hres

उपक्रम ३

दि. १६ डिसेंबर २०१६  

लोकमान्य टिळकांनी लोकजागृतीसाठी सुरु केलेल्या गणेशोत्सवासाची परंपरा हितवर्धिनी सभा आजेदखील माघी गणेशोत्सव साजरा करून जपते आहे...

क्षणचित्रे पहा...
Steel_construction

उपक्रम ४

दि. १२ मे २०१६  

लोकमान्य टिळकांनी लोकजागृतीसाठी सुरु केलेल्या गणेशोत्सवासाची परंपरा हितवर्धिनी सभा आजेदखील माघी गणेशोत्सव साजरा करून जपते आहे...

क्षणचित्रे पहा...
hand shake

उपक्रम ५

दि. १४ मार्च २०१६  

लोकमान्य टिळकांनी लोकजागृतीसाठी सुरु केलेल्या गणेशोत्सवासाची परंपरा हितवर्धिनी सभा आजेदखील माघी गणेशोत्सव साजरा करून जपते आहे...

क्षणचित्रे पहा...